Dekrēta atvaļinājums: maternitātes pabalsta aprēķins

Dekrēta atvaļinājums: maternitātes pabalsta aprēķins

Bērna ienākšana ģimenē ir prieka pilns notikums, taču jaundzimušā uzturēšana prasa ne tikai daudz laika, bet arī līdzekļu. Dekrēta atvaļinājums nodrošina darba ņēmējam, visbiežāk sievietei, iespēju konkrētu laiku pārtraukt darba pienākumus, lai rūpētos par jaundzimušo, vienlaikus saglabājot darba attiecības.

Izprotot maternitātes pabalsta aprēķinu, ģimene var plānot savu finansiālo situāciju, ņemot vērā ienākumus un izdevumus grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.

Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā aprēķināt maternitātes pabalstu un kas var ietekmēt tā lielumu.

Kas ir dekrēta atvaļinājums?

Dekrēta atvaļinājums jeb grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājums ir pabalsts, ko valsts apmaksā strādājošām sievietēm. Ja sieviete pirms došanās pirmsdzemdību atvaļinājumā ir bijusi nodarbināta, tad, iesniedzot pirmo slimības lapu B, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksā pirmsdzemdību atvaļinājuma pabalstu.

Savukārt pēc dzemdībām māmiņai tiek izsniegta otra B slimības lapa, kas paredz, ka valsts apmaksās to kā pēcdzemdību atvaļinājumu.

Pabalsta pirmā daļa tiek izmaksāta par 56 vai 70 dienām, ja topošā māmiņa līdz 12. grūtniecības nedēļai ir stājusies medicīniskajā uzskaitē. Pabalsta otro daļu par 56 vai 70 kalendārajām dienām izmaksā pēc bērna piedzimšanas. Svarīgi ņemt vērā, ka maksimālais laiks, par kuru tiek piešķirts maternitātes pabalsts ir 140 dienas.

Likumā atsevišķi atrunāta arī pabalsta saņemšana priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Proti, ja ir bijušas priekšlaicīgas dzemdības un bērns piedzimis pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma, maternitātes pabalstu piešķir ne mazāk kā par 112 kalendāra dienām.

Kas var saņemt maternitātes pabalstu?

Maternitātes pabalstu par grūtniecības un dzemdību atvaļināju izmaksā sievietei, kura

 • Ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā, sākoties grūtniecības atvaļinājumam;
 • Ir atbrīvota no darba vai zaudējusi pašnodarbinātā statusu, ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma;
 • Ir atbrīvota no darba uzņēmuma likvidācijas dēļ ne agrāk kā pirms 210 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma.

Šo pabalstu var saņemt arī bērna tēvs vai cita persona, kas kopj bērnu. Pabalstu saņem:

 • līdz pēcdzemdību perioda 42.dienai, ja māte pēcdzemdību sākuma posmā nevar bērnu kopt slimības, traumas vai citu ar veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ.
 • līdz bērna 70. dzīves dienai, ja bērna māte ir atteikusies no bērna kopšanas, mirusi dzemdībās vai laika posmā līdz 42. pēcdzemdību dienai, kā arī, ja bērns ir atradenis.

Maternitātes pabalsta aprēķins

Topošā māmiņa, kas aizgājusi grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, var saņemt maternitātes pabalstu, kas paredzēts, lai pilnvērtīgi parūpētos par sevi un jaundzimušo. Ar maternitātes pabalstu tiek kompensēti darbā neiegūtie ienākumi.

Dekrēta atvaļinājums aprēķins

Dienas vidējo maternitātes pabalstu aprēķina pēc sekojošas formulas Vd = (A1+A2+…+A12) : D, kur

 • Vd- kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga
 • A1, A2 + A12 – apdrošināšanas iemaksu algas summa
 • D – kalendāra dienu skaits

Maternitātes pabalsta apmērs ir 80% no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir izstrādājusi informatīvu maternitātes pabalsta kalkulatoru, kur topošās māmiņas var aprēķināt aptuveno pabalsta lielumu. Aprēķinā tiek ņemta vērā neto alga, dzemdību laikā piedzimušo bērnu skaits un citi faktori.

Kādi faktori var ietekmēt maternitātes pabalsta lielumu?

Maternitātes pabalsta apmēru var ietekmēt vairāki faktori. Parasti maternitātes pabalsta aprēķinā tiek ņemti vērā sievietes iepriekšējie ienākumi jeb bruto alga. Jo lielāki bijušie ienākumi, jo lielāks var būt pabalsta apmērs.

Pabalsta apmēru var ietekmēt arī tas, vai sieviete ir bijusi darba ņēmēja vai bezdarbnieka statusā. Ja sieviete ir bijusi bezdarbniece, tad tiek vērā tiek ņemta vidējā darba alga Latvijā un par periodu piemēro 70% likmi.

Visbeidzot, pabalstu ietekmē arī iemaksātās obligātās sociālās apdrošināšanas likmes. Nodarbinātas personas ik mēnesi maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), no kurām daļa tiek novirzīta maternitātei.

Kā saņemt maternitātes pabalstu?

Lai saņemtu maternitātes pabalstu, ir jāveic pabalsta pieprasīšana. Māmiņai ir jāiesniedz „Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam”. Tas jāizdara 6 mēnešu periodā, skaitot no grūtniecības atvaļinājuma pirmās dienas. To var izdarīt:

 • portālā www.latvija.lv;
 • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
 • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 • pa pastu;
 • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

Maternitātes pabalstu izmaksā divās daļās- pirms un pēc dzemdībām. Pabalstu VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Praktiski padomi un ieteikumi

Ikvienai topošajai māmiņai ir svarīgi izprast, kādi pabalsti ir pieejami un kā tie atšķiras viens no otra. Visvieglāk saprast, kādi pabalsti pieejami jaunajiem vecākiem, ir tos apkopojot divās grupās.

Pabalsti, kas saņemami pirms bērna dzimšanas

 • Maternitātes pabalsts. Saņem topošā mātes, kuras strādā atalgotu darbu vai ir pašnodarbinātā. Maternitātes pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no vidējās algas.

Pabalsti, kas saņemami pēc bērna dzimšanas

 • Maternitātes pabalsts. Arī pēc bērna dzimšanas māte, kura strādā atalgotu darbu vai ir pašnodarbinātā, saņem maternitātes pabalstu.
 • Paternitātes pabalsts. Bērna tēvs saņem 10 dienu apmaksātu atvaļinājumu. Tas jāizmanto ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas.
 • Bērna piedzimšanas pabalsts. Saņem Latvijā strādājoši un nestrādājoši jaunie vecāki. Tiek piešķirts vienam no vecākiem. Bērna piedzimšanas pabalsts ir 421,17 eiro par katru bērnu.
 • Vecāku pabalsts. Vecāku pabalstu saņem viens no bērna vecākiem. To var saņemt divos dažādos termiņos un vecāku pabalsta procentuālā vērtība ir no 43,75% līdz 60% no vidējās algas.
 • Bērna kopšanas pabalsts. To ir tiesības saņemt gan strādājošajiem, gan nestradājošajiem vecākiem. Pabalsta apmērs ir 171 eiro mēnesi.
 • Ģimenes valsts pabalsts. Ģimenes valsts pabalsta apmērs mēnesī tiek noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē: par pirmo bērnu 25 eiro.

Informāciju par to, kā pieprasīt katru no pabalstiem un cik ilgā laikā jāiesniedz dokumenti, var uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Dekrēta atvaļinājums sniedz iespēju darba ņēmējiem, galvenokārt sievietēm, uz laiku pārtraukt darbu, lai rūpētos par jaundzimušo, vienlaikus saglabājot darba attiecības un nodrošinot ģimenes stabilitāti. Svarīgi izprast maternitātes pabalsta aprēķina principus un nosacījumus, kuriem jāizpildās, lai šo pabalstu saņemtu. Kopumā ir svarīgi rūpīgi plānot un sagatavoties dekrēta atvaļinājumam, lai nodrošinātu veiksmīgu un mierīgu pāreju uz jauno dzīves posmu ģimenē.