Priekšlaicīga pensija – svarīgi faktori, ko noderīgi zināt

Likums “Par valsts pensijām” paredz tiesības pensionēties 2 gadus ātrāk par noteikto pensijas vecumu. Tomēr ir būtiski saprast, ka, agrāk pieprasot pensiju, tā turpmāk būs mazāka nekā tad, ja būtu nostrādāts līdz pilnam valstī noteiktam pensijas vecumam. Loģisks šķiet jautājums – kāpēc cilvēki izvēlas doties priekšlaicīgā pensijā? Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kas ir priekšlaicīga pensionēšanās un kāpēc ir būtiski to priekšlaicīgi plānot.

Kas ir priekšlaicīga pensija?

Priekšlaicīga pensija ir process, kad darba ņēmējs pensionējas agrāk, kā to paredz pilns pensijas vecums. Ja šogad pensijas vecums ir 64 gadi un 9 mēneši, tad līdz 2025. gadam tie būs 65 gadi. Jāņem vērā, ka pensijas vecums katru gadu pieaug par trim mēnešiem. Taču, kurš var pensionēties priekšlaicīgi?

Likums „Par valsts pensijām” paredz, ka priekšlaicīgi pensionēties divus gadus pirms īstā pensionēšanās vecuma var personas, kurām apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Tāpat tiesības uz priekšlaicīgu pensionēšanos ir vecākam vai aizbildnim, ja viņš ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus vismaz astoņus gadus, līdz kāds no bērniem sasniedz 18 gadu vecumu. Šajā gadījumā personai ir tiesības pensionēties priekšlaicīgi – 5 gadus ātrāk.

Būtiskākais, kas mainās dodoties priekšlaicīgā pensijā, ir pensijas apmērs. To aprēķina sekojoši:

P = (Ks + K) / G : 12, kur

K ir pensijas kapitāls, kas ir aktualizēts, ņemot vērā ikgadējos apdrošināšanas iemaksu algas indeksus. Pensijas kapitālam tiek novirzīti 20% no VSOAI. Vispārējā VSOAI likme ir 34,09% (23,59% samaksā darba devējs, savukārt 10,50% darba ņēmējs). Ja bruto alga ir, piemēram, 500 eiro, tad sociālās iemaksas ir 170,45 eiro. No šīs iemaksas 20% tiek novirzīti pensijas kapitālam. Tieši tāpēc neto alga krietni atšķiras no bruto, jo starpība tiek novirzīta dažādiem nolūkiem, tai skaitā pensijai.

Ks ir pensijas sākuma kapitāls par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim.

G ir plānotais pensijas izmaksas laikposms, par kuru no pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa (to nosaka Centrālās statistikas pārvalde). Tieši G koeficients ir tas, kas var ietekmēt pensijas apmēru priekšlaicīgi pensionējoties. Jo tas ir lielāks, jo zemāks pensijas apmērs.

Svarīgi faktori, ko noderīgi zināt

Līdz ar visiem ieguvumiem, ko sniedz priekšlaicīga pensionēšanās, ir būtiski ņemt vērā arī vecuma pensiju ierobežojošos faktorus.

Priekšlaicīga pensionēšanās var būtiski ietekmēt pensijas apmēru

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas jāņem vērā, ir tas, ka priekšlaicīgi pensionējoties cilvēks saņem tikai 50% no piešķirtās pensijas apmēra. Pilnu pensijas apmēru ir iespējams saņemt tikai tad, kad sasniegts likumā noteiktais pensionēšanās vecums. Ir vērts atcerēties, ka vecuma pensija priekšlaicīgi tiek piešķirta uz mūžu. Tātad, sasniedzot likumā noteikto pensijas vecumu, pensija ir tāda pati kā priekšlaicīgi piešķirtā pensija. Mainās tikai tās izmaksas nosacījumi. Ja iepriekš to pensionārs saņēma 50% apmērā, tad pēc pensijas vecuma sasniegšanas tā tiks izmaksāta pilnā apmērā.

Atgriežoties pie iepriekš minētās pensijas aprēķināšanas formulas, ir būtiski saprast, ka koeficientu G ietekmē pensijas izmaksas laika posms. Tātad, ja persona pensijā dodas ātrāk, G koeficients ir lielāks, jo plānotais pensijas izmaksas laiks ir ilgāks. Proti, dalot pensijas kapitāla summu ar lielāku skaitli, ikmēneša pensijas apmērs samazinās.

Ierobežojumi attiecībā uz pabalstiem un nodarbinātību

Priekšlaicīgi pensionējoties, persona nevar saņemt invaliditātes pensiju, kā arī bezdarbnieka pabalstu.

Bezdarbnieka pabalsta saņemšana. Priekšlaicīgi pensionējoties, personai vairs nav iespēja saņemt bezdarbnieka pabalstu, pat, ja persona turpina strādāt un pensiju nesaņem. Likums paredz, ka, ja personai ir piešķirta pensija, strādājošais vairs netiek sociāli apdrošināts, tāpēc iespēja saņemt bezdarbnieka pabalstu vairs nepastāv.

Priekšlaicīgi pensionējusies persona nevar vienlaicīgi strādāt un saņemt pensiju. Tāpat jāņem vērā, ka persona, kas pensionējas savlaicīgi, nevar vienlaicīgi saņemt gan pensiju, gan strādāt. Tas iespējams tikai tad, kad sasniegts valstī noteiktais pensionēšanās vecums. Tātad, ja priekšlaicīgi pensionējusies persona turpina strādāt, netiek izmaksāta pensija (un otrādāk).

Invaliditātes pensijas saņemšana. Likums paredz, ka tiesības uz invaliditātes pensiju ir personām, kurām:

  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija ir noteikusi invaliditāti
  • Apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks kā trīs gadi
  • Nav sasniegts pensionēšanās vecums vai vecuma pensija nav piešķirta agrāk.

Līdz ar to, ja persona pensionējas priekšlaicīgi, tai vairs nav tiesību saņemt invaliditātes pensiju.

Finansiālā plānošana priekšlaicīgai pensijai

Sākot plānot priekšlaicīgu pensiju, ir vērts apdomāt vairākus būtiskus faktorus, kas ietekmēs dzīves kvalitāti pensionējoties. Būtiskākie ir finanšu resursu izvērtēšana un ietaupījumu veidošana.

Izvērtējiet savus finanšu resursus

Pārskatiet savus pašreizējos ienākumus, ietaupījumus, esošo pensijas plānu un citus finanšu resursus. Šī informācija palīdzēs jums saprast, cik daudz jums vēlams ietaupīt pirms pensionēšanās. Iegūstiet skaidru priekšstatu par to, cik daudz līdzekļu jums būs nepieciešams katru gadu pēc pensionēšanās, lai apmaksātu rēķinus, uzturētu sevi un dzīvesvietu. Ņemiet vērā, ka divus gadus pensijas apmērs būs tikai 50% apmērā.

Rīkojieties prātīgi ar saviem ietaupījumiem

Izpētiet dažādas ietaupījumu un investīciju iespējas, piemēram, individuālos pensiju kontus. Apsveriet iespēju savlaicīgi sākt uzkrājumus 3.pensiju līmenī, kas visbiežāk paredz uzkrājuma saņemšanu jau no 55 gadu vecuma. Iespējams, uzkrājumu konts var būt īstā izvēle, kā laika gaitā palielināt savus uzkrājumus. Ņemiet vērā, ka vidējā alga Latvijā šobrīd ir pārsniedz 1215 euro. Ja šobrīd pelnāt mazāk, iespējams jāmeklē papildu iespējas nopelnīt, lai iegūtos līdzekļus uzkrātu pensijai.

Ieguldījumu stratēģijas

Pensiju 3.līmenis

Viena no populārākajām ieguldījumu stratēģijām ir uzkrājums pensiju 3.līmenī. Tas sniedz daudz priekšrocību, tai skaitā 20% nodokļu atmaksu ik gadu no iemaksātās summas. Iemaksu summa netiek ierobežota, persona pati var izvēlēties, cik lielu summu ieguldīt.

Priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā būtiskākais faktors ir tas, ka uzkrāto kapitālu var saņemt jau no 55 gadu vecuma. To var saņemt vienā maksājumā vai pa daļām ilgākā laika posmā. Tas ir lielisks veids, kā segt papildus izdevumus laika posmā, kad pensija tiek izmaksāta tikai 50% apmērā un jāgaida, kad tā tiks izmaksāta pilnā apmērā.

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu pensijai

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu pensijai paredz, ka kopā ar pensijas uzkrājumu tiek apdrošināta arī personas dzīvība, kas var sniegs finansiālu atbalstu grūtā brīdī un palīdzēs segt neatliekamos ikdienas tēriņus.

Priekšlaicīga pensionēšanās ir iespēja saņemt pensiju divus gadus pirms noteiktā vecuma, bet tā var samazināt pensijas apmēru un ietekmēt tiesības uz citiem pabalstiem, tāpēc ir svarīgi rūpīgi plānot finanses, ieskaitot ieguldījumu stratēģijas un izvērtējot 3. līmeņa pensiju, lai nodrošinātu stabilitāti un komfortu pēc pensionēšanās.