TOP 10 pieprasītākās profesijas Latvijā 2023. gadā

Pieprasītākās profesijas Latvijā (1)

Pieprasītākās profesijas Latvijā

Domājot par karjeru un tās attīstību, būtu jāņem vērā ne tikai talanti, prasmes un intereses, bet arī profesijas, kas ir pieprasītas darba tirgū. 

Veiksmīgi samērojot vēlmes un iespējas, var izveidot veiksmīgu karjeru, kas sniedz gan gandarījumu, gan atbilstošu dzīves līmeni.

Turpinājumā vairāk par to, kādas ir šobrīd pieprasītākās profesijas Latvijā, un ar kādām tendencēm būtu jārēķinās nākotnē.

Kādas ir TOP 10 pieprasītākās profesijas Latvijā 2023. gadā?

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotie dati, 2023. gadā pieprasītākās augstas kvalifikācijas profesijas Latvijā bija:

  • Programmētājs. Šķiet, nav nekāds brīnums, ka programmētājiem ir plašas darba iespējas. IT nozare šobrīd ir ļoti daudzpusīga, kas nozīmē, ka liels pieprasījums ir pēc dažādiem ar to saistītiem speciālistiem – ne tikai programmētājiem, bet arī IT projektu vadītājiem, programmu testētājiem, datu inženieriem un citiem;
  • Skolotājs. Šis ir beidzamo gadu sāpīgākais jautājums, jo ir daudzas skolas, kur trūkst pat vairāki skolotāji. Tas, bez šaubām, būtiski ietekmē mācību procesu un tā kvalitāti. Iztrūkumu pedagogu vidū var saistīt gan ar salīdzinoši zemo atalgojumu, gan lielo darba slodzi;
  • Apdares darbu tehniķis. Starp pieprasītākajām profesijām 2023. gadā ierindojas arī apdares darbu tehniķis, un sagaidāms, ka šī tendence turpmākajā laikā nemazināsies. Labi sava amata meistari būs pieprasīti vienmēr;
  • Tehniskais speciālists. Viens no lielākajiem izaicinājumiem Latvijas darba tirgū  šobrīd ir kvalificēta inženiertehniskā personāla piesaiste. Pieprasījums pēc šiem speciālistiem tikai turpina pieaugt, sniedzot cerīgu nākotnes perspektīvu visiem, kuriem šī joma ir interesanta;
  • Medicīnas māsa. Latvijā darba netrūkst arī medmāsām. Kā zināms, veselības aprūpe ir ļoti svarīga nozare, tādēļ pēc labiem medicīnas darbiniekiem pieprasījums būs vienmēr;
  • Projektu vadītājs. Viena no pieprasītākajām profesijām, kas, visticamāk, savu aktualitāti nezaudēs arī turpmāk, ir projektu vadītāji. Tie ir darbinieki, kas atbild par to, ka uzņēmuma resursi tiek izmantoti efektīvā veidā;
  • Pārdošanas speciālists. Liels pieprasījums ir arī pēc pārdošanas speciālistiem. Šo darbinieku galvenais pienākums ir palielināt uzņēmuma pārdošanas apjomu, tomēr veiksmīgam darbam nepieciešamas daudzas un dažādas prasmes.

Sarakstu var papildināt vēl arī ar citām profesijām:

  • Interneta drošības speciālists. Darba tirgū pieprasīti ir arī interneta drošības speciālisti. To galvenais uzdevums ir aizsargāt uzņēmuma, sadarbības partneru un klientu datus;
  • Mārketinga analītiķis. Pieaudzis arī pieprasījums pēc mārketinga analītiķiem. Šīs profesijas pārstāvim ir jāprot analizēt gan konkrēto tirgus segmentu, gan kampaņas rezultātus un citus datus, kas ir nozīmīgs ieguldījums uzņēmuma izaugsmē;
  • Personāla speciālists. Darba iespējas ir arī personāla speciālistiem. Šo speciālistu nozīme beidzamajā laikā, līdz ar jaunu darba modeļu aktualizēšanos, ir īpaši pieaugusi.

Kādas prasmes ir vajadzīgas, lai strādātu šajās profesijās?

Apskatot pieprasītākās profesijas Latvijā un domājot par to, kura varētu būt piemērotākā tieši Jums, jāņem vērā arī prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas, lai ieņemtu konkrēto amatu un gūtu panākumus šajā jomā.

Ja Jūs uzrunāja kāda no iepriekš minētajām profesijām, iepazīstieties ar amata aprakstu un būtiskāko, kas jāprot labam speciālistam. Turpinājumā  par dažām no tām.

Interneta drošības speciālists

Būtiskākās prasmes: Spēja novērst drošības pārkāpumus, atbilstošas tehniskās prasmes un sertifikāti. Svarīga ir arī vēlme attīstīties un pilnveidoties atbilstoši jaunākajām tendencēm nozarē.

Medmāsa

Labai medmāsai nepieciešama ne tikai atbilstoša izglītība, bet arī iejūtība un labas komunikācijas prasmes, rūpība un uzmanība, kā arī spēja pielietot medicīnas pētījumus praksē.

Mārketinga analītiķis

Kompetents mārketinga analītiķis spēj analizēt datus un prognozēt tendences, vienlaikus viņam piemīt radošā domāšana.

Projektu vadītājs

Projektu vadība ietver dažādus aspektus, piemēram, personālvadību, tehnisko problēmu novēršanu, plānošanu un citus. Līdz ar to var teikt, ka projektu vadītāji ir plaša profila speciālisti. Svarīgas prasmes un zināšanas, kas vajadzīgas, lai gūtu panākumus šajā jomā, ir stratēģiskā domāšana, spēja plānot savu un citu laiku, līdera prasmes, labas komunikācijas prasmes, teicamas datorprasmes.

Kādas ir vidējās algas pieprasītākajās profesijās Latvijā?

Svarīgs aspekts, plānojot savu karjeru, bez šaubām ir arī atalgojums, tādēļ vērts arī uzzināt, kāda ir vidējā alga interesējošajā nozarē. Tā piemēram, saskaņā ar portālā algas.lv pieejamiem datiem, programmētāji Latvijā saņem vidēji no 1384 līdz 3846 EUR. Atalgojums atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp prasmēm un pieredzes. Projektu vadītāju atalgojums, savukārt, svārstās no 1014 līdz 2291 eiro neto par pilnu darba slodzi. 2023. gadā medmāsas var rēķināties ar atalgojumu robežās no 625 līdz 1469 eiro, kamēr pamatskolas skolotāji vidēji saņēma no 865 līdz 1365 eiro.

Savukārt, vērtējot dažādas amatu kategorijas tieši pēc vidējā atalgojuma apmēra, pirmajā vietā ar vidējo algu 2291 eiro ierindojas augstākie uzņēmumu vadītāji, otrajā – IT nozarē strādājošie. Trešajā vietā pēc atalgojuma līmeņa ar vidējo algu 1777 eiro ierindojas mazāka līmeņa vadītāji, savukārt ceturtajā jurisprudencē un tieslietu nozarē nodarbinātie, kuri saskaņā ar portāla algas.lv sniegto informāciju saņemt vidēji 1448 eiro mēnesī.

Jāņem vērā, ka atalgojums dažādās profesijās atkarīgs ne tikai no prasmēm un pieredzes, bet arī konkrētā uzņēmuma un pat atrašanās vietas. Nav noslēpums, ka Rīgā vidējais atalgojums ir lielāks nekā citās Latvijas pilsētās, taču arī dzīvošanas izmaksas, piemēram, mājokļa īre, kopumā ir lielākas.

Kā ekonomiskās un sociālās tendences Latvijā ietekmē pieprasījumu pēc noteiktām profesijām?

Darba tirgus tendences nenoliedzami ietekmē arī ekonomiskie un sociālie procesi valstī. Piemēram, pēc Covid-19 pandēmijas pieauga bezdarba līmenis, arī pēc tās strādāt gribētāju skaits ir samazinājies. Joprojām saglabājas liels pieprasījums pēc darbiniekiem. Kā norāda uzņēmēji, tieši darbspēka trūkums ir viens no būtiskākajiem uzņēmumu izaugsmes kavētājiem.

Bezdarba līmenis valstī ietekmē arī atalgojumu. Ja darba tirgū trūkst darbinieku, darba devēji ir spiesti palielināt atalgojumu gan jaunajiem, gan jau esošajiem darbiniekiem, lai tie nepārietu strādāt citur. Tomēr jāatzīmē, ka bezdarba līmenis nav vienīgais faktors, kas ietekmē atalgojumu līmeni. Beidzamā laikā aktuāls kļuvis arī jautājums par inflācijas ietekmi. Inflācijai apsteidzot algu kāpumu, darbinieku reālā pirktspēja kritusies. Šī iemesla dēļ inflācija ir bijusi viens no galvenajiem algu kāpuma faktoriem.

Pieprasījumu pēc noteiktām profesijām ietekmē arī sabiedrībā aktuālās tendences. Piemēram, palielinoties digitālo risinājumu popularitātei, nenoliedzami palielinās arī pieprasījums pēc IT nozarē strādājošajiem. Tāpat, pieaugot digitālā mārketinga nozīmei, pieprasītāki kļūst arī šīs jomas speciālisti.

Kādas profesijas var kļūt pieprasītākas nākotnē?

Domājot par karjeras izvēli, vērts apskatīt ne tikai šī brīža darba tirgus tendences, bet ņemt vērā arī nākotnes prognozes. Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras sniegto informāciju par to, kādi speciālisti varētu būt pieprasīti tuvākajā nākotnē, darba netrūks izpildirektoriem un uzņēmumu vadītājiem, veikalu pārdevējiem, pedagogiem, būvniekiem, kā arī pārvaldes vecākajiem speciālistiem.

Tomēr, mainoties cilvēku dzīvesveidam, pārskatāmā nākotnē aktuālas varētu būt arī mazāk ierastas profesijas, piemēram, viedās mājas dizaineris, algoritmu auditors, attālinātā darba organizētājs un paplašinātās realitātes konsultants. Šis noteikti ir laiks apgūt mūsdienās aktuālas prasmes, jo, kā zināms, pastāvēs tas, kas pārvērtīsies un spēs pielāgoties jaunākajām tendencēm.

Vai emigrācijas tendences ietekmē pieprasījumu darba tirgū?

Pieprasījumu darba tirgū ietekmē dažādi faktori, tostarp arī emigrācija. Tā, piemēram, emigrācija var radīt darbinieku deficītu atsevišķās nozarēs. Tāpat emigrācijas tendences var samazināt nodokļu maksātāju skaitu, kas, savukārt, ietekmē valsts budžetu un iekšzemes koproduktu.

Lai mazinātu emigrācijas procesus un to negatīvo ietekmi, ir svarīgi izstrādāt un īstenot pasākumus ar mērķi veicināt ekonomisko izaugsmi un uzņēmējdarbības attīstību. Tāpat ir svarīgi strādāt pie tā, lai uzlabotu darba apstākļus un atalgojumu

Kopumā emigrācijas ietekme uz darba tirgu vēl arvien ir sarežģīts jautājums, kas prasa meklēt pārdomātus ilgtermiņa risinājumus.

Karjera un izaugsmes iespējas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem ikviena cilvēka dzīvē. Lai gūtu panākumus, jāsamēro vēlmes ar iespējām, tostarp jāņem vērā ne tikai savas prasmes un talanti, bet arī darba tirgus tendences. 

Neatkarīgi no tā, kāda nozare šķiet vilinoša, jāuzsver izglītības nozīme, jo, kā rāda prognozes, visgrūtāk atrast labu darbu arī turpmāk būs cilvēkiem ar zemāku izglītības līmeni. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka augstākā izglītība ir vienīgā iespēja – mūsdienās pieejamas arī dažādas citas apmācību metodes, kas ļauj uzlabot zināšanu līmeni.