Gada Ienākumu Deklarācija

gada ienakumu deklaracija

Gada sākums daudziem saistās ne tikai ar jauniem plāniem un mērķiem, bet arī ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu. Kas tā ir un ko ņemt vērā pirms gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas? Par to vairāk lasiet raksta turpinājumā.

Kas ir gada ienākumu deklarācija?

Gada ienākumu deklarācija ir dokumenta forma, kur Latvijas iedzīvotāji norāda informāciju par saviem ienākumiem un izdevumiem attiecīgajā finanšu gadā. Gada ienākumu deklarācija nosaka, cik lielu summu persona varēs atgūt no valsts par pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) vai cik lielu nesamaksāto IIN daļu viņam pašam ir jāsamaksā budžetā. Daļa valsts iedzīvotāju šo deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi, bet daļai tā jāiesniedz obligāti.

Brīvprātīgi iesniedzamā gada ienākumu deklarācija

Gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt personas, kuras ir maksājušas iedzīvotāju ienākuma nodokli, un kurām pienākas atmaksa par attaisnotajiem izdevumiem. Iesniegt gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu var sākot no 1. marta.

Obligāti iesniedzamā gada ienākumu deklarācija

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana obligāta ir saimnieciskās darbības veicējiem, individuālajiem komersantiem, individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašniekiem, kuri maksā IIN. Deklarācijas iesniegšanas termiņš ir no 1. marta līdz 1. jūnijam, bet ja gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, deklarāciju jāiesniedz laika posmā no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Kādos gadījumos var atgūt no valsts pārmaksātos nodokļus?

Ir vairāki gadījumi, kad iespējams atgūt pārmaksātos nodokļus.

 • Ja notikusi nodokļu pārmaksa – ja gada laikā nodokļos samaksāts vairāk nekā bijis vajadzīgs, Valsts ieņēmumu dienests veic pārmaksāto nodokļu atmaksu. Jāņem vērā, ka pārmaksāto nodokļu summu var arī novirzīt nodokļu parādu dzēšanai (ja tādi ir), kā arī nākotnes nodokļu maksājumiem
 • Ja bijuši attaisnotie izdevumi – iedzīvotāji, kuri ir maksājuši IIN, var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (piemēram, ārstniecības, zobārstniecības, izglītības pakalpojumiem). Lai saņemtu pārmaksātos nodokļus, jāiesniedz attaisnoto izdevumu dokumenti – čeki, kvītis u.c.

Nodokļa pārmaksu daļa iedzīvotāju varēs saņemt bez ienākumu deklarācijas iesniegšanas

Tie Latvijas iedzīvotāji, kuriem par iepriekšējo gadu būs izveidojusies iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa, bet nebūs čeku par attaisnotajiem izdevumiem, nodokļa pārmaksu varēs saņemt, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Lai Valsts ieņēmumu dienests (VID) varētu pārskaitīt šo nodokļa pārmaksu, personai elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jānorāda savs bankas konts, uz kuru vēlas saņemt naudu. Iesniegums pieejams EDS sadaļā “Sagatavot dokumentu no veidlapas” – “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti” – “Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju”.

Vēlreiz jāuzsver, ka šī iespēja neattiecas uz tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti, kā arī tiem, kuri vēlas atgūt pārmaksātos nodokļus par attaisnotajiem izdevumiem.

Kā iesniegt deklarāciju EDS?

Lai iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, izmantojiet EDS – elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

 • Lai pieslēgtos EDS, Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv atrodiet pogu ”EDS” vai dodieties uzreiz uz vietni https://eds.vid.gov.lv
 • EDS autentificēšanās sākumekrānā ievadi VID piešķirto EDS lietotājvārdu un paroli vai izvēlies www.latvija.lv paplašinājumu un autorizējies ar savu internetbanku, vai pieslēdzies ar “eParakstu
 • Atrodiet sadaļu ”Gada ienākumu deklarācija” un atveriet to. Tur atradīsiet savas iesniegtās vai neiesniegtās deklarācijas par 3 aktuālajiem gadiem, varēsiet tās aizpildīt un iesniegt, kā arī pievienot attaisnoto izdevumu dokumentus

Deklarācijas iesniegšanas veidi

Lai iesniegtu gada ienākumu deklarāciju un saņemtu pārmaksātos nodokļus, vispirms jāizvēlas atbilstošs iesniegšanas veids. Atkarībā no deklarācijas iesniedzēja statusa, to var izdarīt vienkāršoti vai detalizēti.

Deklarāciju vienkāršotā veidā iesniedz, lai saņemtu pārmaksāto nodokli par:

 • saviem un/vai savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecību un izglītību;
 • veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem;
 • veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos;
 • veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
 • nepiemērotajiem nodokļa atvieglojumiem

Tāpat vienkāršoto deklarāciju iesniedz, lai pārbaudītu vai izlīdzinātu nodokļa maksājumu par piemēroto progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī par prognozēto neapliekamo minimumu.

Dekalarāciju detalizētā veidā iesniedz, ja gūti:

 • ienākumi ārvalstīs;
 • ar nodokli neapliekamie ienākumi Latvijā vai ārvalstī, kas kopumā taksācijas gadā pārsniedza 10 000 euro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • ienākumi Latvijā vai ārvalstī, kas nav apliekami ar progresīvo nodokļa likmi (piemēram, ienākumus no dividendēm vai procentiem, ienākumus no augoša meža kokmateriālu pārdošanas vai nekustamā īpašuma iznomāšanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
 • citi ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis

Detalizētā versijā būs redzami ne tikai attaisnotie izdevumi, bet arī tiks piedāvāts atzīmēt un aizpildīt citus deklarācijas pielikumus, kā, piemēram, D3 pielikumu, kur ir jānorāda ienākumus no saimnieciskās darbības. Papildus uzreiz būs pieejama D lapa, kurā pieejama Jūsu deklarācijas informācija – kopsavilkums.

Attaisnoto izdevumu dokumentu iesniegšana

Dokumentus par attaisnotajiem izdevumiem var iesniegt vairākos veidos – izmantojot VID mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”, pievienojot tos sava EDS profila sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti” vai pievienojot tos gada ienākumu deklaracijā, izmantojot pogu “Pievienot maksājuma dokumentu”.

Ja vēlaties izmantot VID mobilo lietotni ”Attaisnotie izdevumi”

 • Lejupielādējiet VID mobilo lietotni ”Attaisnotie izdevumi” (pieejama iOS, Android)
 • Pēc lejupielādes autentificējieties, izmantojot savu VID piešķirto EDS lietotājvārdu un paroli vai QR kodu, ko atradīsiet sava EDS profila “QR kods autentifikācijai mobilajā aplikācijā” sadaļā
 • Nofotografējiet attaisnoto izdevumu dokumentu vai izvēlieties to no savas ierīces galerijas
 • Ievadiet dokumenta datus tam paredzētajos logos (dokumenta nosaukums, dokumenta datums, dokumenta numurs, pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs vai personas kods, izdevumu veids, summa)
 • Nospiediet pogu ”Saglabāt”

Visi attaisnoto izdevumu dokumenti, kas iesniegti ar mobilās lietotnes starpniecību, tiek importēti uz EDS sadaļu “Attaisnoto izdevumu dokumenti” un attiecīgi uz gada ienākumu deklarāciju, kur tos nepieciešamības gadījumā var labot vai dzēst.

Izmantojot EDS sadaļu ”Attaisnoto izdevumu dokumenti”

 • Nospiediet pogu ”choose file”, pēc tam izvēlieties savu attaisnoto izdevumu dokumentu un nospiediet ”pievienot jaunu dokumentu”
 • Pēc dokumenta pievienošanas parādīsies čeka atšifrēšanas logs, kurā jānorāda visu čeka informāciju, lai tas veiksmīgi tiktu iekļauts gada ienākumu deklarācijā. Gadījumos, kad attaisnoto izdevumu dokuments tiek iesniegts par radinieku, atšifrēšanas logā norādiet šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī radniecības pakāpi
 • Nospiediet pogu ”Saglabāt”

Pēc informācijas ievadīšanas pārliecinieties, ka visi attaisnoto izdevumu dokumenti ir pievienoti.

Nospiežot pogu ”pārbaudīt un saglabāt” lapas apakšā vai lapas augšā, tiek pārbaudītas aizpildītās deklarācijas neatbilstības un kļūdas. Ja kļūdu nav vai tās novērstas, nospiediet pogu ”Iesniegt”’, lai dokumentu iesniegtu VID. Pēc tam parādīsies uznirstošais logs ar jautājumu “Vai vēlaties iesniegt dokumentu?”. Nospiežot pogu ”Jā”, dokuments tiks nosūtīts VID.

Iesniegšanas un labošanas termiņi

Kā jau minēts iepriekš, gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt no 1. marta. Obligātā deklarācija jāiesniedz laika posmā no 1. marta līdz 1. jūnijam vai no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam. (atkarībā no ienākumu apmēra).

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt un labot (piemēram, pievienot attaisnoto izdevumu dokumentus) trīs gadus. Tomēr labāk konsultēties ar VID klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem, lai precizētu informāciju par korektu rīcību tieši Jūsu situācijā.

Kas ir attaisnotie izdevumi?

Attaisnotie izdevumi ir izdevumi par savu vai ģimenes locekļu izglītību, saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem u.c.

Daudziem vecākiem var būt aktuāli attaisnotajos izdevumos iekļaut maksu par interešu izglītību bērniem. Tomēr svarīgi ņemt vērā, ka šajā gadījumā pārmaksāto nodokļu atmaksa būs pieejama tikai tad, ja interešu izglītības programma, ko bērns apmeklē, ir saņēmusi pašvaldības licenci vai reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā.

Bieži izmantots attaisnoto izdevumu veids ir maksa par ārstniecības pakalpojumiem, tostarp zobārstu. Lai deklarācijā iekļautu summu, kas iztērēta par konkrētu ārstniecības pakalpojumu, svarīgi, lai čekā būtu norādīta informācija gan par pakalpojuma saņēmēju, gan sniedzēju.

Attaisnotie izdevumi ietver arī summas, kas samaksātas par veselības un dzīvības (ar līdzekļu uzkrāšanu) apdrošināšanu, ziedojumi un dāvinājumi sabiedriskā labuma organizācijām, kā arī privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas.

Svarīgi – pārmaksāto nodokli iespējams saņemt tikai tad, ja persona konkrētajā gadā ir maksājusi iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tomēr personas attaisnotos izdevumus savā deklarācijā var iekķaut viņa ģimenes locekļi (piemēram, laulātais, vecāki, vecvecāki, bērni), kas IIN ir maksājuši.