Kas ir neapliekamais minimums?

Jebkuri oficiāli ienākumi tiek aplikti ar valstī noteiktajiem nodokļiem – pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas, ienākumiem tiek piemērots neapliekamais minimums.

Nodokļu maksājumi sastāda ievērojamu daļu no bruto atalgojuma, tādēļ neapliekamā minimuma apmērs ir svarīgs, īpaši zemāk atalgotajām iedzīvotāju grupām, jo ļauj paturēt maciņā vairāk naudas. Neapliekamā minimuma apmēru nosaka Ministru kabineta speciālās formulas, un tas atkarīgs no ienākumu apmēra.

Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības, tādēļ ikvienam nodokļu maksātājam vajadzētu zināt, kādi nodokļi tiek maksāti no viņa ienākumiem, un kādēļ gala samaksa ir tāda, kāda tā ir – šajā rakstā stāstām vairāk par to, kas ir neapliekamais minimums, kā tas tiek noteikts un aprēķināts, kā tas ietekmē iedzīvotāju labklājību un kādas ir nākotnes perspektīvas.

Neapliekamais minimums: definīcija

Neapliekamais minimums (NM) ir fiziskas personas ienākumu daļa, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Katru mēnesi neapliekamais minimums tiek piemērots tajā ienākumu gūšanas vietā, kur iesniegta elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa*

*Informācija no Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas.

2016.gada 1. janvārī Latvijā tika ieviests gada diferencētais neapliekamais minimums. Tas tika darīts ar mērķi mazināt nevienlīdzību – tas nozīmē, ka maziem un vidējiem ienākumiem tiek piemērots lielāks neapliekamais minimums, tādējādi samazinās iedzīvotāju ienākumu nodoklis un darbinieks saņem lielāku neto samaksu, savukārt lieliem ienākumiem tiek piemērots mazāks neapliekamais minimums, tādējādi palielinot iedzīvotāju ienākumu nodokli.

Kā tiek noteikts neapliekamais minimums?

Gada laikā prognozēto mēneša neapliekamo minimumu algai pārsvarā piemēro darba devējs vai cita persona darbavietā, kuru cilvēks atzīmējis savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā par galveno ienākuma gūšanas vietu. Savukārt par visu kalendāra gadu gada ienākumu deklarācijā tiek piemērots gada diferencētais neapliekamais minimums – to aprēķina, kad beidzies taksācijas gads, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Gan prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, gan gada diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro, kamēr cilvēks ir apgādībā vai tam ir piešķirta pensija.*

*Informācija no Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas.

Latvijā neapliekamais minimums ir diferencēts – līdz 500 eiro mēnesī, un diemžēl starp Baltijas valstīm tas ir viszemākais neapliekamais minimums. Lietuvā neapliekamais minimums ir 636 eiro mēnesī, savukārt Igaunijā – 654 eiro mēnesī.

Avots: fm.gov.lv

Kā tiek aprēķināts neapliekamais minimums?

Gada diferencētais neapliekamais minimums un prognozētais mēneša neapliekamais minimumstiek aprēķināti saskaņā ar īpašām formulām, kuras nosaka Ministru kabinets. Aprēķinos tiek ņemts vērā ienākumu apmērs vai iepriekšējā periodā gūtie ienākumi. Šīs formulas noteiktas MK 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”.

2024. gadā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti sekojoši lielumi:

  • maksimālais gada neapliekamais minimums – 6000 EUR (500 eiro mēnesī);
  • apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, – 6000 EUR;
  • apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu, – 21 600 EUR;
  • koeficients – 0,38462.*

*Informācija no Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas.

Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru aprēķina divas reizes gadā – periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam un periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim. Aprēķinot prognozēto neapliekamo minimumu, izmanto formulu katram aprēķina periodam atsevišķi un ņem vērā apliekamo ienākumu, kas attiecīgi gūts no pirms pirmstaksācijas gada 1. oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30. septembrim vai no pirmstaksācijas gada 1. decembra līdz taksācijas gada 31. maijam.*

Aprēķināto prognozēto mēneša neapliekamo minimumu var apskatīt Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa”, kur ir iespējams arī veikt atzīmi par prognozētā mēneša neapliekamā minimumu nepiemērošanu.*

Lai uzzinātu, kāda ir neto alga, jāzin sava bruto alga, apgādājamo skaits un neapliekamā minimuma apmērs – ievadot šo informāciju kādā no tiešsaistē pieejamajiem algas kalkulatoriem, tiek parādīts aprēķins un gala rezultāts. 

*Informācija no Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas.

Neapliekamā minimuma ietekme un iedzīvotāju labklājību

Latvijā pēdējos gados pieaugusi ienākumu nevienlīdzība, savukārt neapliekamais minimums var palīdzēt mazināt šo nevienlīdzību – cilvēkiem, kam ir mazāka alga, neapliekamais minimums ir lielāks, tādējādi ”uz rokas” tiek saņemts vairāk. Šī iemesla dēļ neapliekamais minimums ietekmē tieši to cilvēku labklājību, kam ir mazi ienākumi, jo viņu maciņos paliek vairāk naudas. Šobrīd lielākā daļa valstī nodarbināto pelna vidējo algu, tādēļ, lai neapliekamais minimums radītu būtisku ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, vajadzētu paaugstināt robežu, līdz kurai tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums.

Neapliekamais minimums ir svarīgs rādītājs valsts ekonomikas kontekstā, jo palīdz kaut nedaudz mazināt nabadzības riskus un kompensēt šī brīža dzīves dārdzību. Lai uzlabotu dzīves labklājību visām iedzīvotāju grupām, būtu svarīgi palielināt neapliekamā minimuma slieksni tā, lai tas ir konkurētspējīgs ar Lietuvu un Igauniju, jo pēdējā laikā neapliekamo minimumu pārskatīja un palielināja abas kaimiņvalstis. Diemžēl Latvijā ir augstākie darbaspēka nodokļi un arī vidējā alga Latvijā ir zemākā starp Baltijas valstīm, turklāt neapliekamais minimums nav paaugstināts kopš 2020. gada.

Neapliekamais minimums – kādas ir nākotnes perspektīvas?

Svarīgākais jautājums, domājot par nākotni – vai neapliekamais minimums Latvijā tiks palielināts? Latvijas Radio raidījumā „Krustpunktā” labklājības ministrs Uldis Augulis pauda, ka 2025. gadā varētu palielināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu. Ņemot vērā, ka, ceļot neapliekamo un diferencēto minimumu, netiek maksāti nodokļi un tas prasa lielākus līdzekļus valsts budžetā, 2024. gada budžetā lēmums par neapliekamā minimuma palielināšanu nav pieņemts, taču ir cerība, ka šī gada laikā valdībai izdosies vienoties par izmaiņām nodokļu sistēmā un palielināt neapliekamo minimumu nākamajā gadā.

Piedāvājums valdībai par attiecīgajām izmaiņām tapšot 2024. gada pirmajā pusgadā. Eksperti cer, ka ar laiku, tālākā nākotnē, minimālā alga varētu tikt pārskatīta un palielināta reizē ar neapliekamo minimumu.

Neapliekamais minimums ir veids, kā paaugstināt dzīves labklājību maz pelnošajiem iedzīvotājiem, tādējādi kaut nedaudz kompensējot dzīves dārdzību un samazinot nabadzību valstī, taču diemžēl Latvijā neapliekamais minimums pēdējos 3 gados nav palielināts.

Neapliekamais minimums ir arī svarīgs rādītājs nodokļu plānošanā, jo lielāks neapliekamais minimums nozīmē mazākus nodokļu maksājumus. Par laimi, 2025. gads nāk ar jaunām cerībām par to, ka šī gada laikā valdība vienosies par izmaiņām nodokļu sistēmā un no nākamā gada neapliekamais minimums tiks palielināts.