Kad jāreģistrējas par PVN maksātāju?

PVN (pievienotās vērtības nodoklis) ir nodoklis, kas tiek piemērots preču un pakalpojumu pārdošanai. PVN ir būtiska nozīme uzņēmējdarbībā, jo tas nodrošina valsts ieņēmumus un palīdz nodrošināt godīgu konkurenci tirgū, tā kā visi uzņēmumi tiek pakļauti vienādām nodokļu prasībām.

PVN maksātāja reģistrācija ir process, kurā uzņēmums oficiāli reģistrējas kā PVN maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā. Tas nozīmē, ka uzņēmums ir tiesīgs ne tikai iekasēt PVN no klientiem, kad notiek rēķinu izrakstīšana, bet arī atgūt PVN, ko tas ir samaksājis par preču un pakalpojumu iegādi.

Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kas ir PVN maksātājs, kad jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā un kādi ir galvenie ieguvumi no PVN maksātāja statusa iegūšanas.\

Kas ir PVN maksātājs?

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvalde PVN maksātāju ir definējusi kā: Persona, kura patstāvīgi jebkurā vietā veic jebkuru saimniecisko darbību (sistemātisku, patstāvīgu darbību par atlīdzību) neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta. Tātad PVN maksātājs var būt kā SIA, tā indivudālais komersants.

Kā PVN maksātājam ir jāveic PVN apmaksa par sekojošiem objektiem: preču piegāde par atlīdzību, pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, preču imports un eksports, preču iegāde un piegāde ES teritorijā, jaunu transporta līdzekļu iegāde.

VID PVN maksātāju reģistrā reģistrē fizisku personu, juridisku personu, personālsabiedrību, personu grupas pilnvaroto fizisko personu, PVN grupas un fiskālo pārstāvi. PVN maksātāji tiek iedalīti vairākās grupās.

Iekšzemes PVN maksātāji

Zem iekšzemes PVN maksātājiem ir reģistrēti PVN maksātāji, kuri reģistrēti VID PVN maksātāju reģistrā. Kā arī nereģistrēti PVN maksātāji (Iekšzemes PVN maksātājs var izmantot īpašu režīmu mazajiem uzņēmumiem un nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 40 000 euro).

Citas dalībvalsts PVN maksātāji

Šie ir citas dalībvalsts reģistrēti PVN maksātāji, kuri nodokļu maksāšanas vajadzībām ir reģistrēti citas dalībvalsts PVN maksātāju reģistrā. Kā arī tie, kuri nav reģistrēti citas valsts PVN maksātāju reģistrā un kuru juridiskā adrese vai dzīvesvieta ir citā dalībvalstī.

Trešo valstu vai trešo teritoriju PVN maksātāji

PVN maksātāji, kuriem ir piešķirts PVN maksātāja identifikācijas numurs, kas nodokļa piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt PVN maksātāju un ko piešķīrusi valsts, kurā PVN maksātājs veic saimniecisko darbību.

PVN nodokļa likme

PVN nodokļu likme var atšķirties dažādām produktu un pakalpojumu grupām. Tās vērtība var būt no 0% līdz 21%. Apskatīsim populārāko likmi, kas ir 21%. Pēc Finanšu ministrijas datiem, tā attiecas uz:

  • preču piegāde un tai pielīdzināmi darījumi par atlīdzību
  • pakalpojumu sniegšana un tai pielīdzināmi darījumi par atlīdzību
  • preču iegāde Eiropas Savienības (ES) teritorijā par atlīdzību
  • preču imports
  • pakalpojumu saņemšana iekšzemē no ES dalībvalstu nodokļu maksātājiem, trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļu maksātājiem
  • jebkuras personas veikta jaunu transportlīdzekļu iegāde ES teritorijā

Ar katru likmi, tās nodokļu bāzi un periodu, par kuru tiek aprēķināts nodoklis, var iepazīties Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā.

Šī nodokļu likme tiek apmaksāta sekojošā kārtībā: preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs izraksta saņēmējam PVN rēķinu, kurā norāda preces/pakalpojuma vērtību, PVN likmi 21% apmērā no preces/pakalpojuma vērtības. Savukārt preču/pakalpojumu saņēmējs samaksā rēķinā norādīto PVN atlīdzību un PVN summu.

PVN maksātāja reģistrācijas prasības

Fiziskā persona, juridiskā persona, personālsabiedrības, personu grupas pilnvarotā persona

Reģistrēšanās nosacījumi: Ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 50 000 euro (neiekļaujot šajā summā piegādāto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtību, ja šādu piegādi veic vienu reizi 12 mēnešu laikā).

Reģistrēšanās brīdis: Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 50 000 euro, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID.

Juridiskā persona, fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību

Reģistrēšanās nosacījumi: Preču iegādes ES teritorijā vērtība bez PVN kārtējā kalendārā gadā pārsniedz 10 000 euro.

Reģistrēšanās brīdis: Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 10 000 euro, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID.

Citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājs

Reģistrēšanās nosacījumi: Iekšzemē veic preču iegādi ES teritorijā vai preču piegādi; Iekšzemē sniedz pakalpojumus, kas apliekami ar PVN, un saskaņā ar likumu ir atbildīgs par PVN samaksu valsts budžetā; Iekšzemē nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kas nav nodokļa maksātājs, piegādā preces, kurām Latvijas Republikā piemēro akcīzes nodokli, neatkarīgi no piegādāto akcīzes preču vērtības.

Reģistrēšanās brīdis: Pirms darījumu veikšanas.

Ar citu PVN maksātāju grupu reģistrēšanas nosacījumiem un brīdi var iepazīties dokumentā „Reģistrācija VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā„.

Reģistrācijas process

Visus nepieciešamos dokumentus reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā var iesniegt:

  • EDS sistēmā. Elektroniski aizpildot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā dokumenta grupā Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas – Iesniegums rezidentu PVN reģistrācijai, datu maiņai vai izslēgšanai.
  • Klātienē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vienlaikus ar pieteikumu reģistrācijai.

Reģistrācijai nepieciešams iesniegt tikai iesniegumu reģistrācijai Valsts ieņēmuma dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, kas atrodams Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā.

PVN maksātāja statusa priekšrocības

Viena no lielākajām priekšrocībām, kas ir PVN maksātājiem, ir atgūstamais PVN. PVN maksātāja statuss ļauj uzņēmumam atgūt PVN, ko tas ir samaksājis par preču un pakalpojumu iegādi un citiem darbības izdevumiem. Tas var būtiski samazināt uzņēmuma kopējās nodokļu izmaksas un palielināt tā peļņu. Personām, kas nav reģistrētas VID PVN maksātāju reģistrā, nav tiesību iekasēt PVN no klienta, kā arī nav iespējams atgūt samaksātās PVN summas. Ir svarīgi laikus reģistrēties par PVN maksātāju, lai varētu atgūt PVN par iegādātajām preču un pakalpojumu izmaksām, kā arī piedalīties tirdzniecībā, nodrošinot savu uzņēmumu ar visām tiesībām un priekšrocībām, ko nodrošina šis statuss.

Uzņēmējiem, kuri plāno sākt uzņēmējdarbību vai jau strādā, bet vēl nav reģistrēti par PVN maksātājiem, ieteicams pēc iespējas ātrāk izpētīt un izprast PVN noteikumus un procedūras. Lai iegūtu papildu informāciju un palīdzību, uzņēmēji var vērsties pie Valsts ieņēmumu dienesta (VID). VID mājaslapā ir pieejama plaša informācija par PVN reģistrāciju, deklarēšanu, maksāšanu un citiem nodokļu jautājumiem. Tāpat daudz noderīgas informācijas var atrast rakstā, kā dibināt uzņēmumu.